6 V klassijuhataja / klassi õpetaja Madli Mitt


6 V klassijuhataja / klassi õpetaja Madli Mitt

Õpetaja Madli lähtepunktid õppetöös väikeklassiga:

 

 • Kuna õpilased on tasemelt väga erinevad, siis töö tunnis diferentseeritud: 
 • Kõik õpivad individuaalse õppekava alusel 
 • Tugevamatele on antud suurem koormus, nõrgematega lisatöö, et suudaksid teistega sammu pidada 
 • Tundides pööran suurt tähelepanu iseseisva töötamise oskuse arendamisele, et vältida õpitud abituse süvenemist
 • Uut materjali selgitan seni, kuni kõik aru saavad 
 • Hindamisel (suuline, numbriline) selgitan alati hinde kujunemist 
 • Töödes tehtud põhimõttelised vead parandame harjutamise, kordamise käigus 
 • Suulisel vastamisel õhutan lapsi avaldama oma arvamust (see on osadele õpilastele raske) 
 • Õpilastel, kellel on vähene empaatiavõime, käitumisraskused, siis pidevalt selgitan neile kui oluline on teiste inimestega arvestamine, enesekontrollioskuse arendamine. 
 • Igapäevatöös rõhutan pidevalt eneseväärikuse olulisust. 

6 V klassijuhataja / klassi õpetaja Madli Mitt

Õpetaja Madli lähtepunktid õppetöös väikeklassiga:

 

 • Kuna õpilased on tasemelt väga erinevad, siis töö tunnis diferentseeritud: 
 • Kõik õpivad individuaalse õppekava alusel 
 • Tugevamatele on antud suurem koormus, nõrgematega lisatöö, et suudaksid teistega sammu pidada 
 • Tundides pööran suurt tähelepanu iseseisva töötamise oskuse arendamisele, et vältida õpitud abituse süvenemist
 • Uut materjali selgitan seni, kuni kõik aru saavad 
 • Hindamisel (suuline, numbriline) selgitan alati hinde kujunemist 
 • Töödes tehtud põhimõttelised vead parandame harjutamise, kordamise käigus 
 • Suulisel vastamisel õhutan lapsi avaldama oma arvamust (see on osadele õpilastele raske) 
 • Õpilastel, kellel on vähene empaatiavõime, käitumisraskused, siis pidevalt selgitan neile kui oluline on teiste inimestega arvestamine, enesekontrollioskuse arendamine. 
 • Igapäevatöös rõhutan pidevalt eneseväärikuse olulisust.