Abiõpetaja Kaidi Kask


Rapla Kesklinna Koolis töötab abiõpetaja Kaidi Kask

-     Abiõpetaja on toeks haridusliku erivajadustega (HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt ja õppetundides koostöös õpetajaga.

-     Abiõpetaja  teeb koostööd aineõpetajaga ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

-     Abiõpetaja on vajadusel kaasatud I, II ja III kooliastme ainetundidesse, et aidata õpilasi koolieluga kohaneda, abistada õppetöös ning toetada õpetajat.

 

Abiõpetaja kontakt:

Kaidi.kask@rkk.edu.ee

Rapla Kesklinna Koolis töötab abiõpetaja Kaidi Kask

-     Abiõpetaja on toeks haridusliku erivajadustega (HEV) õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt ja õppetundides koostöös õpetajaga.

-     Abiõpetaja  teeb koostööd aineõpetajaga ja toetab ning vajadusel suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

-     Abiõpetaja on vajadusel kaasatud I, II ja III kooliastme ainetundidesse, et aidata õpilasi koolieluga kohaneda, abistada õppetöös ning toetada õpetajat.

 

Abiõpetaja kontakt:

Kaidi.kask@rkk.edu.ee