VASTUVÕTT

Tugisüsteemid.


Meie kooli tugisüsteem toetab õpilast ja lapsevanemat, kellel on tekkinud küsimusi õpilase arengu osas, tõsine mure, vajadus toetuse järele õppimisel vms.

Esimene isik, kelle poole pöörduda tavaolukorras, on klassijuhataja. Just tema omab reeglina suurimal määral infot nii õpilase, klassi õppekorralduse kui ka koolis toimuva kohta. (Õppeainetega soenduva osas tasub ühendust võtta otse aineõpetajaga.)

Teine samm on kaasata tugispetsialistid, kes nõustavad ja tegutsevad eriala kompetentsist lähtuvalt õpilase parema toimetuleku saavutamise osas.

Kes on tugispetsialistid?

Tugispetsialistid on isikud, kes teevad tihedat koostööd omavahel ja klassijuhatajatega, õpetajatega, juhtkonnaga, et selgitada välja, milles probleem seisneb. Tugispetsialistid nõustavad eriala kompetentsist lähtuvalt erinevaid osapooli lahenduse või õpilase parema toimetuleku saavutamise osas.

Meie koolis saavad Teile abiks olla järgnevad tugispetsialistid:

Sotsiaalpedagoog Eda Leesalu

 • Reageerib ja sekkub kiirelt igapäevases õppetöös tekkivate konfliktolukordade puhul.
 • Kaardistab õpilaste koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustust täitmist takistavad probleemid ja koordineerib nende probleemide ennetus- ja lahendustegevust.
 • Toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist.

Kontakt: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee,  telefon +372 53 994 225.

Psühholoog Reili Koplimets

 • Hindab õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid.
 • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.
 • Toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulekul.

Kontakt: psyhholoog@rkk.edu.ee; telefon + 372 53 567 996.

Logopeed Kaidi Mõttus

 • Selgitab välja õpilaste kommunikatsioonivõimed.
 • Toetab õpilast suulise ja kirjaliku kõne arengul. Töö toimub tunniplaani alusel.
 • Nõustab õpilast, vanemat ja õpetajaid kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

Kontakt: logopeed@rkk.edu.ee        

Haridusliku erivajadusega õppe koordineerija Eva Ots

 • Koostöös õpetajatega selgitab välja õpilase haridusliku erivajaduse.
 • Teavitab vanemat, kui lapsel ilmneb vajadus saada tuge.
 • Korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise, koostöö ja infovahetuse koolivälise nõustamismeeskonnaga.
 • Nõustab vanemaid ja kooli personali haridusliku erivajadusega õpilase õppetöös toetamise osas.

Kontakt:  hevko@rkk.edu.ee; +372 53 811 600.

 

Meie kooli tugisüsteem toetab õpilast ja lapsevanemat, kellel on tekkinud küsimusi õpilase arengu osas, tõsine mure, vajadus toetuse järele õppimisel vms.

Esimene isik, kelle poole pöörduda tavaolukorras, on klassijuhataja. Just tema omab reeglina suurimal määral infot nii õpilase, klassi õppekorralduse kui ka koolis toimuva kohta. (Õppeainetega soenduva osas tasub ühendust võtta otse aineõpetajaga.)

Teine samm on kaasata tugispetsialistid, kes nõustavad ja tegutsevad eriala kompetentsist lähtuvalt õpilase parema toimetuleku saavutamise osas.

Kes on tugispetsialistid?

Tugispetsialistid on isikud, kes teevad tihedat koostööd omavahel ja klassijuhatajatega, õpetajatega, juhtkonnaga, et selgitada välja, milles probleem seisneb. Tugispetsialistid nõustavad eriala kompetentsist lähtuvalt erinevaid osapooli lahenduse või õpilase parema toimetuleku saavutamise osas.

Meie koolis saavad Teile abiks olla järgnevad tugispetsialistid:

Sotsiaalpedagoog Eda Leesalu

 • Reageerib ja sekkub kiirelt igapäevases õppetöös tekkivate konfliktolukordade puhul.
 • Kaardistab õpilaste koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustust täitmist takistavad probleemid ja koordineerib nende probleemide ennetus- ja lahendustegevust.
 • Toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist.

Kontakt: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee,  telefon +372 53 994 225.

Psühholoog Reili Koplimets

 • Hindab õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid.
 • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.
 • Toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulekul.

Kontakt: psyhholoog@rkk.edu.ee; telefon + 372 53 567 996.

Logopeed Kaidi Mõttus

 • Selgitab välja õpilaste kommunikatsioonivõimed.
 • Toetab õpilast suulise ja kirjaliku kõne arengul. Töö toimub tunniplaani alusel.
 • Nõustab õpilast, vanemat ja õpetajaid kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

Kontakt: logopeed@rkk.edu.ee        

Haridusliku erivajadusega õppe koordineerija Eva Ots

 • Koostöös õpetajatega selgitab välja õpilase haridusliku erivajaduse.
 • Teavitab vanemat, kui lapsel ilmneb vajadus saada tuge.
 • Korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise, koostöö ja infovahetuse koolivälise nõustamismeeskonnaga.
 • Nõustab vanemaid ja kooli personali haridusliku erivajadusega õpilase õppetöös toetamise osas.

Kontakt:  hevko@rkk.edu.ee; +372 53 811 600.