Psühholoog Reili Koplimets


Rapla Kesklinna Koolis töötab psühholoog Reili Koplimets, kes tegeleb järgmiste klassidega:

Klass:

Klassijuhataja :

1A

Airi Metsaäär

2B

Terje-Marje Sillaste

3B

Kätlin Priimägi

4B

Mari Tamberg

5B

Jaak Liivandi

6A

Ingrid Veiler

6B

Katrin Talu

6E

Madli Mitt

7B

Koidula Takk

8B

Tiiu Kosk

9A

Veera Tamm

Koolis töötav psühholoog:

  • Hindab õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid.
  • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega. toimetulekul, tunnetusprotsesside, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.
  • Toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulekul.
  • Osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel suunab õpilast teiste spetsialistide poole.

 

Reili Koplimets asub ruumis 158, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Psühholoogiga saab kontakti: psyhholoog@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 5356 7996

Psühholoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.

Rapla Kesklinna Koolis töötab psühholoog Reili Koplimets, kes tegeleb järgmiste klassidega:

Koolis töötav psühholoog:

  • Hindab õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid.
  • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega. toimetulekul, tunnetusprotsesside, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.
  • Toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisituatsioonist väljatulekul.
  • Osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel suunab õpilast teiste spetsialistide poole.

 

Reili Koplimets asub ruumis 158, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Psühholoogiga saab kontakti: psyhholoog@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 5356 7996

Psühholoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.

Klass:

Klassijuhataja :

1A

Airi Metsaäär

2B

Terje-Marje Sillaste

3B

Kätlin Priimägi

4B

Mari Tamberg

5B

Jaak Liivandi

6A

Ingrid Veiler

6B

Katrin Talu

6E

Madli Mitt

7B

Koidula Takk

8B

Tiiu Kosk

9A

Veera Tamm