TUGITEENUSED

Sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator Eda Leesalu


Sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator Eda Leesalu

Rapla Kesklinna Koolis töötab sotsiaalpedagoog Eda Leesalu.

Koolis töötav sotsiaalpedagoog:

 • Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat
 • Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul
 • Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid
 • On toeks õpi-ja karjäärivalikute tegemisel
 • Osaleb koostöövõrgustikes (korrakaitse, lastekaitse spetsialistid, Rajaleidja), ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Koolis töötav HEV koordinaator:

 • Hindab koostöös tugimeeskonna spetsialistide,  klassi-ja aineõpetajatega õpilase arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
 • Avab tugimeeskonna töövahendi – Individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemat
 • Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele
 • Haldab tugimeeskonna töökavasid ning teeb neis vajadustel muudatusi
 • Arhiveerib ja haldab hariduslike erivajadustega seonduvaid dokumente

 

Eda Leesalu asub ruumis 114, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Sotsiaalpedagoogiga saab kontakti: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee , hevko@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 53994225

Sotsiaalpedagoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.

Sotsiaalpedagoog/HEV koordinaator Eda Leesalu

Rapla Kesklinna Koolis töötab sotsiaalpedagoog Eda Leesalu.

Koolis töötav sotsiaalpedagoog:

 • Toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat
 • Nõustab koolitöös ette tulevate probleemidega toimetulekul
 • Aitab vajadusel koostada järelvastamiskava, leida õpetajatega kokkuleppeid
 • On toeks õpi-ja karjäärivalikute tegemisel
 • Osaleb koostöövõrgustikes (korrakaitse, lastekaitse spetsialistid, Rajaleidja), ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega

Koolis töötav HEV koordinaator:

 • Hindab koostöös tugimeeskonna spetsialistide,  klassi-ja aineõpetajatega õpilase arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
 • Avab tugimeeskonna töövahendi – Individuaalse arengu jälgimise kaardi ning teavitab selle avamisest lapsevanemat
 • Nõustab õpilast ja lapsevanemat, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda majaväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele
 • Haldab tugimeeskonna töökavasid ning teeb neis vajadustel muudatusi
 • Arhiveerib ja haldab hariduslike erivajadustega seonduvaid dokumente

 

Eda Leesalu asub ruumis 114, vastuvõtuks on vajalik eelnev kokkulepe.

Sotsiaalpedagoogiga saab kontakti: sotsiaalpedagoog@rkk.edu.ee , hevko@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

 

Telefon: +372 53994225

Sotsiaalpedagoog vastab telefonile ajavahemikus kl.9.00-14.00, vastuvõttudega hõivatuse korral helistab Teile ise tagasi.