Uudised

Rapla Kesklinna Kool ja tehnoloogia 18. jaanuar Admin


Rapla Kesklinna Kool – nutivaba kool?

Alates sellest õppeaastast on Rapla Kesklinna Kool nutitelefonivaba. Otsus võeti vastu, et õpilased vahetundides vahetult suhtleksid, leiaksid aega ja võimalust puhata ning liikuda. Lõplikuks eesmärgiks on, et õpilased suudaksid rohkem keskenduda õppimisele.

Aga kas kool on siis täiesti nutivaba? Shakespeare ütleb„..sest miski ei ole iseenesest hea ega halb“.  Kehtib ka digitaalsete seadmete kohta. Huvitaval kombel on hoopis suurenenud koolis tehnoloogia kasutamine. Kooli digivahendite kasutamine eesmärgipäraselt on paljude ainetundide lahutamatu osa.

Õpetajate kasutuses õppetööks on 35 arvutiga arvutiklass, 24 arvutiga sülearvutiklass ja 50 tahvelarvutit. Harvad pole juhud, kui kõik on hõivatud. Õpilased pranglivad, õpivad sõnu, tõlgivad, teevad teistele õppeülesandeid jne. Vahendite kasutamiseks tuleb sageli õpetajal aeg kuni 2 nädalat varem broneerida. Koolis toimuvad digivahetunnid, kus õpetajad saavad oma teadmisi täiendada. Sihiks on, et digivahendite kasutamine ei oleks eesmärk omaette vaid toetaks õppetööd.

Et arendada lastes loogikat, peenmotoorikat ning meeskonnatöö oskusi oleme viinud robootika võimalikult laiapõhjalisele alusele.

1. – 3. klassid kasutavad arvutitundides WeDo robootikakomplekte, robotite ehitamiseks ja programmeerimiseks. Kaasatud on kogu klass. Juhendi järgi roboti kokkupanek aitab kaasa süvenemisoskuse arengule, töö väikeste lego klotsidega arendab peenmotoorikat ja erakordselt tähtis on koostöö. 3. klassid õpivad matemaatikat kasutades roboteid. Palju populaarsust on kogunud 3. klasside leiutajate koostööpäevad, mida on käidud tutvustamas ka Vabariiklikul teadusfestivalil.

5. klassid on saanud kätt proovida droonide lennutamises ning programmeerimises. Koolis on õppetöö jaoks 12 programmeeritavat drooni.

6. klass tegeleb õpib matemaatikat robootika abil, olles üks pilootklassidest Eestis.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuses tegutsevad noormehed projektõppe vormis robootikaga. Käsitöös ja kodunduses on valmistatud 3D kavandeid ja neid ka 3D printeriga välja prinditud.

 Kuid tehnoloogiavahendite abil õppimine pole ainult 3D printeri kasutamine, arvutid, tahvelarvutid, robotid ja droonid.

Sel aastal rahastas Innove projekti „Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe“, mille käigus said loodusained elektroonilised töövahendid, mis lubavad, mõõta uurida ja avastada kõikvõimalikku - alates loodusnähtustest, elektrivoolust kuni inimkeha ja selle toimimiseni. Tahame, et võimalikult suur osa teadmistest ei oleks üksnes teoreetiline vaid kaasaegseid seadmeid kasutades ka väga praktiline õpilaste jaoks.

2018 aasta Noorte leiutajate konkursil võitis 5.-9. klasside arvestuses I preemia meie kooli õpilane Märten Reinaas tööga „Laavalambil põhinev kasutajate autentimine jututoas“.

Samuti võitis ta Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakooli  eripreemia ja valiti Eestit esindama Intel International Science And Engineering Fair’il.

Kool osaleb Eesti hariduselu uuenduste programmis ja samuti piloteerib tehnoloogiavahendeid kasutamist õppetöös.

Nutivahend on hea siis, kui teda mõistlikult kasutatakse. Oleme oma koolis leidnud tasakaalu sel moel, et vahetunnid las jääda puhkamiseks, tehnoloogiavahendid aitavad koolis õppida.

Väiike väljavõte meie kooli väärtustest, mis on kirjas arengukavas: „ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused. „

Rapla Kesklinna Kool – nutivaba kool?

Alates sellest õppeaastast on Rapla Kesklinna Kool nutitelefonivaba. Otsus võeti vastu, et õpilased vahetundides vahetult suhtleksid, leiaksid aega ja võimalust puhata ning liikuda. Lõplikuks eesmärgiks on, et õpilased suudaksid rohkem keskenduda õppimisele.

Aga kas kool on siis täiesti nutivaba? Shakespeare ütleb„..sest miski ei ole iseenesest hea ega halb“.  Kehtib ka digitaalsete seadmete kohta. Huvitaval kombel on hoopis suurenenud koolis tehnoloogia kasutamine. Kooli digivahendite kasutamine eesmärgipäraselt on paljude ainetundide lahutamatu osa.

Õpetajate kasutuses õppetööks on 35 arvutiga arvutiklass, 24 arvutiga sülearvutiklass ja 50 tahvelarvutit. Harvad pole juhud, kui kõik on hõivatud. Õpilased pranglivad, õpivad sõnu, tõlgivad, teevad teistele õppeülesandeid jne. Vahendite kasutamiseks tuleb sageli õpetajal aeg kuni 2 nädalat varem broneerida. Koolis toimuvad digivahetunnid, kus õpetajad saavad oma teadmisi täiendada. Sihiks on, et digivahendite kasutamine ei oleks eesmärk omaette vaid toetaks õppetööd.

Et arendada lastes loogikat, peenmotoorikat ning meeskonnatöö oskusi oleme viinud robootika võimalikult laiapõhjalisele alusele.

1. – 3. klassid kasutavad arvutitundides WeDo robootikakomplekte, robotite ehitamiseks ja programmeerimiseks. Kaasatud on kogu klass. Juhendi järgi roboti kokkupanek aitab kaasa süvenemisoskuse arengule, töö väikeste lego klotsidega arendab peenmotoorikat ja erakordselt tähtis on koostöö. 3. klassid õpivad matemaatikat kasutades roboteid. Palju populaarsust on kogunud 3. klasside leiutajate koostööpäevad, mida on käidud tutvustamas ka Vabariiklikul teadusfestivalil.

5. klassid on saanud kätt proovida droonide lennutamises ning programmeerimises. Koolis on õppetöö jaoks 12 programmeeritavat drooni.

6. klass tegeleb õpib matemaatikat robootika abil, olles üks pilootklassidest Eestis.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuses tegutsevad noormehed projektõppe vormis robootikaga. Käsitöös ja kodunduses on valmistatud 3D kavandeid ja neid ka 3D printeriga välja prinditud.

 Kuid tehnoloogiavahendite abil õppimine pole ainult 3D printeri kasutamine, arvutid, tahvelarvutid, robotid ja droonid.

Sel aastal rahastas Innove projekti „Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe“, mille käigus said loodusained elektroonilised töövahendid, mis lubavad, mõõta uurida ja avastada kõikvõimalikku - alates loodusnähtustest, elektrivoolust kuni inimkeha ja selle toimimiseni. Tahame, et võimalikult suur osa teadmistest ei oleks üksnes teoreetiline vaid kaasaegseid seadmeid kasutades ka väga praktiline õpilaste jaoks.

2018 aasta Noorte leiutajate konkursil võitis 5.-9. klasside arvestuses I preemia meie kooli õpilane Märten Reinaas tööga „Laavalambil põhinev kasutajate autentimine jututoas“.

Samuti võitis ta Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Tehnoloogiakooli  eripreemia ja valiti Eestit esindama Intel International Science And Engineering Fair’il.

Kool osaleb Eesti hariduselu uuenduste programmis ja samuti piloteerib tehnoloogiavahendeid kasutamist õppetöös.

Nutivahend on hea siis, kui teda mõistlikult kasutatakse. Oleme oma koolis leidnud tasakaalu sel moel, et vahetunnid las jääda puhkamiseks, tehnoloogiavahendid aitavad koolis õppida.

Väiike väljavõte meie kooli väärtustest, mis on kirjas arengukavas: „ME OTSIME paremaid ja nutikamaid lahendusi, võimalusi, väljakutseid ja uusi ideid. Oleme uudishimulikud õppijad.

ME JULGEME pingutada, harjutada ja muutuda. Eristuda, taasalustada, vastutada, unistada, olla ja jääda iseendaks. Üheskoos ületame raskused. „