Uudised

Vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli 2021/2022. õa 04. juuni Admin


Vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli 2021/2022. õa

 

1.       Vastuvõtt 1. klassi

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu tööpäeviti ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini.

Õpilaskohast loobumise kohta palun teavitada kooli hiljemalt 10. juunil.

 

2.       Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassi

Vabade kohtade olemasolul 2.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu tööpäeviti 1. juunist kuni 20. juunini.

 

Vajalikud dokumendid (allkirjastatud digitaalselt) võib saata elektrooniliselt kooli aadressile rkk@rkk.edu.ee

Vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli 2021/2022. õa

 

1.       Vastuvõtt 1. klassi

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu tööpäeviti ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini.

Õpilaskohast loobumise kohta palun teavitada kooli hiljemalt 10. juunil.

 

2.       Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassi

Vabade kohtade olemasolul 2.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

Taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu tööpäeviti 1. juunist kuni 20. juunini.

 

Vajalikud dokumendid (allkirjastatud digitaalselt) võib saata elektrooniliselt kooli aadressile rkk@rkk.edu.ee