News

Info 1. klassi astuvate laste vanematele: 1. klassi koha saamiseks tuleb esitada 30. aprilliks vallavalitsusele taotlus! 11. April Admin


Taotlus Rapla vallavalitlusele!

Rapla Vallavalitsus kehtestas 11.02.2019 aastal määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord". Õigusakti täpse tekstiga saate tutvuda valla kodulehel.

Määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Rapla vallas elavatele lastele elukohajärgse kooli koha määramise tingimusi ja korda 1. klassi õppima asumisel. Igale lapsele tagatakse õppimisvõimalus ja määratakse koht koolis, lähtudes kolmest aspektist:  elukoha lähedus koolile, soovist panna laps samasse kooli, kus õpivad pere teised lapsed ja/või vanemate soov.

Taotluste vastuvõtt algab 1. märtsil ja kestab 30. aprillini 2024 (kaasa arvatud).

Taotluse esitamiseks saab kasutada Rapla valla kodulehel olevat e-vormi. E-vormi kasutamisel tuleb vallavalitsuse veebilehele sisse logida lehe paremas ülaservas oleva lingi kaudu. Taotluse võib esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskusesse või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Koolikohustuslikust east noorema lapse taotlusele lisada koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse, kus laps käib, hinnang lapse koolivalmiduse kohta ja soovitus õppima asumiseks.

Taotlusele märgib vanem kooli, kuhu ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele õppekohta saada. Rapla linna õppekohta soovijatel palume taotlusele lisada ka teisena eelistatud kool. Rahvastikuregistri andmete kontrollimise järel määrab komisjon igale lapsele kooli, kus tal on võimalik õppima asuda. Hiljemalt 20. maiks 2024 antakse vanemale taotluses märgitud e-posti aadressil teada, millise Rapla valla kooli 1. klassi lapsele koht on tagatud.

Seejärel tuleb vanemal pöörduda määratud kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni 2024 (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli.

Vabad kohad koolides selguvad 11. juunil. Seejärel on kooli direktoril õigus soovijate olemasolul vabad kohad täita. Nimetatud vabad kohad täidetakse konkreetse kooli vastuvõtu korra reegleid arvestades. Ühises järjekorras on nii Rapla valla lapsed (kes ei soovi kasutada õppekohta komisjoni määratud koolis) kui naabervaldadest meie koolides 1. klassi kohta soovivad lapsed.
Kui pere koos 1. klassi astuva lapsega kolib Rapla valda peale 1. märtsi, esitab vanem esimesel võimalusel taotluse vallavalitsusele ja komisjon määrab lapsele elukohajärgse kooli.

Kõik rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavad lapsed saavad Rapla valla kooli 1. klassis õppima asumiseks koha. Hariduslike erivajadustega lastele vajalike õppetingimuste ja tugiteenuste tagamiseks lähtume valla koolide võimalustest. Eriklass avatakse Alu Koolis ja Rapla Kesklinna Koolis.

Info Rapla Vallavalitsuse kodulehelt

Taotlus Rapla vallavalitlusele!

Rapla Vallavalitsus kehtestas 11.02.2019 aastal määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord". Õigusakti täpse tekstiga saate tutvuda valla kodulehel.

Määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Rapla vallas elavatele lastele elukohajärgse kooli koha määramise tingimusi ja korda 1. klassi õppima asumisel. Igale lapsele tagatakse õppimisvõimalus ja määratakse koht koolis, lähtudes kolmest aspektist:  elukoha lähedus koolile, soovist panna laps samasse kooli, kus õpivad pere teised lapsed ja/või vanemate soov.

Taotluste vastuvõtt algab 1. märtsil ja kestab 30. aprillini 2024 (kaasa arvatud).

Taotluse esitamiseks saab kasutada Rapla valla kodulehel olevat e-vormi. E-vormi kasutamisel tuleb vallavalitsuse veebilehele sisse logida lehe paremas ülaservas oleva lingi kaudu. Taotluse võib esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskusesse või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Koolikohustuslikust east noorema lapse taotlusele lisada koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse, kus laps käib, hinnang lapse koolivalmiduse kohta ja soovitus õppima asumiseks.

Taotlusele märgib vanem kooli, kuhu ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele õppekohta saada. Rapla linna õppekohta soovijatel palume taotlusele lisada ka teisena eelistatud kool. Rahvastikuregistri andmete kontrollimise järel määrab komisjon igale lapsele kooli, kus tal on võimalik õppima asuda. Hiljemalt 20. maiks 2024 antakse vanemale taotluses märgitud e-posti aadressil teada, millise Rapla valla kooli 1. klassi lapsele koht on tagatud.

Seejärel tuleb vanemal pöörduda määratud kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni 2024 (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli.

Vabad kohad koolides selguvad 11. juunil. Seejärel on kooli direktoril õigus soovijate olemasolul vabad kohad täita. Nimetatud vabad kohad täidetakse konkreetse kooli vastuvõtu korra reegleid arvestades. Ühises järjekorras on nii Rapla valla lapsed (kes ei soovi kasutada õppekohta komisjoni määratud koolis) kui naabervaldadest meie koolides 1. klassi kohta soovivad lapsed.
Kui pere koos 1. klassi astuva lapsega kolib Rapla valda peale 1. märtsi, esitab vanem esimesel võimalusel taotluse vallavalitsusele ja komisjon määrab lapsele elukohajärgse kooli.

Kõik rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavad lapsed saavad Rapla valla kooli 1. klassis õppima asumiseks koha. Hariduslike erivajadustega lastele vajalike õppetingimuste ja tugiteenuste tagamiseks lähtume valla koolide võimalustest. Eriklass avatakse Alu Koolis ja Rapla Kesklinna Koolis.

Info Rapla Vallavalitsuse kodulehelt