Important

Alates sellest õppeaastast on Rapla Kesklinna Kool nutitelefonivaba. 31. August Admin


Põhjustest, miks ka Rapla Kesklinna Kool otsustas muuta õpilaste koolipäeva nutitelefonivabaks.

Olles kogenud probleeme seoses nutitelefonide liigse kasutamisega koolisiseselt, kuulates murelikke lapsevanemaid ning vahetades infot teiste koolidega, on järjest enam kerkinud päevakorda küsimus, kas nutitelefonide olemasolu ja nendega pidev tegelemine on õpilasele eeliseks või avaldab pigem negatiivset mõju. Nii kogemused kui ka teadusuuringud kinnitavad peaaegu ühehäälselt, et ületarbimine ehk suur ööpäevaringne ekraaniaeg on tugevalt seotud tervise- ja heaolunäitajate kahanemisega.

Mida õpilane võidab, kui nutitelefoni kasutamine ei kuulu päevakavva:

1. Rohkem vahetut suhtlemist

Suhtlemine on üks põhivahenditest, tagamaks eluks vajalikku (vahendid, oskused, teadmised, isegi tervis). Et elukvaliteet oleks kõrge, on ülioluline osata suhelda võimalikult hästi. Kool on tulvil inimesi ning seega ka võimalusi sotsiaalseid oskusi igapäevaselt treenida. Mida aktiivsemalt ja reaalsemalt neid kasutada, seda kiiremini jõuab õpilane tasemeni, mis võimaldab nautida arengut selle igas võimalikus tähenduses- olla edukas õppetöös, kogeda lähedust, tunda füüsilist heaolu ning emotsionaalset tasakaalukust.

2. Rohkem aega

Nutiseadmetega lendab aeg justkui märkamatult. Seega on oht stressi tekkeks, sest aina enam jääb mulje, et kogu aeg on kiire ning kohanemiseks hetke ei leidu. Vahetund on hädavajalik ümberhäälestumiseks.

3. Rohkem puhkust

Selleks, et tunnis aktiivselt kaasa töötada, olla valmis omandama, mõtlema, arutlema, pikemalt keskenduma, on parim olla puhanud. Vastupidiselt laialt levinud arusaamale, on nutitelefoniga tegelemine vahetunnis (eriti mängude mängimine) ajule väsitav.

4. Rohkem võimalusi liikumiseks

Liikumine on inimese organismi toimimise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Kehaline aktiivsus aitab kaasa ainevahetuse toimimisele. Lihtsamalt - kui veri ringleb siis aju töötab. Sel moel on hea ja kergem õppida, ärkavad spetsiaalsed õppimiseks vajalikud keskused, mis hoolitsevad tähelepanu, motivatsiooni, keskendumise, mälu, mõtlemise ning paljude teiste õppetööks vajalike funktsioonide eest.

5. Paremad tulemused õppetöös, heaolutunne õnnestumisest

Nutiseadmevaba olemine tagab peale füüsilise ka moraalse kohaloleku, mistõttu on loodud parem õpikeskkond ja õpilase suurem rahulolu. Nutiseadmete kasutamine õppetöös kuulub jätkuvalt kooli õppetegevuse hulka ja on teadmiste omandamiseks.

Kuidas saaks lapsevanem aidata?

Selgitada lapsele, miks on nutitelefonivaba koolipäev hea ning toetada teda ka koduses keskkonnas harjumuste loomisel, mis sisaldaks enam reaalse elu tegevusi kui virtuaalseid (ainealaste teadmiste kogumiseks suunatud tegevused välja arvatud).

Kasulikku lugemist: https://novaator.err.ee/853127/laps-ei-saa-nutisoltuvusest-lahti-kui-vanem-on-soltuvuses https://novaator.err.ee/853491/digivahendeid-sagedasti-kasutavatel-lastel-esineb-rohkem-tahelepanuhaireid

Põhjustest, miks ka Rapla Kesklinna Kool otsustas muuta õpilaste koolipäeva nutitelefonivabaks.

Olles kogenud probleeme seoses nutitelefonide liigse kasutamisega koolisiseselt, kuulates murelikke lapsevanemaid ning vahetades infot teiste koolidega, on järjest enam kerkinud päevakorda küsimus, kas nutitelefonide olemasolu ja nendega pidev tegelemine on õpilasele eeliseks või avaldab pigem negatiivset mõju. Nii kogemused kui ka teadusuuringud kinnitavad peaaegu ühehäälselt, et ületarbimine ehk suur ööpäevaringne ekraaniaeg on tugevalt seotud tervise- ja heaolunäitajate kahanemisega.

Mida õpilane võidab, kui nutitelefoni kasutamine ei kuulu päevakavva:

1. Rohkem vahetut suhtlemist

Suhtlemine on üks põhivahenditest, tagamaks eluks vajalikku (vahendid, oskused, teadmised, isegi tervis). Et elukvaliteet oleks kõrge, on ülioluline osata suhelda võimalikult hästi. Kool on tulvil inimesi ning seega ka võimalusi sotsiaalseid oskusi igapäevaselt treenida. Mida aktiivsemalt ja reaalsemalt neid kasutada, seda kiiremini jõuab õpilane tasemeni, mis võimaldab nautida arengut selle igas võimalikus tähenduses- olla edukas õppetöös, kogeda lähedust, tunda füüsilist heaolu ning emotsionaalset tasakaalukust.

2. Rohkem aega

Nutiseadmetega lendab aeg justkui märkamatult. Seega on oht stressi tekkeks, sest aina enam jääb mulje, et kogu aeg on kiire ning kohanemiseks hetke ei leidu. Vahetund on hädavajalik ümberhäälestumiseks.

3. Rohkem puhkust

Selleks, et tunnis aktiivselt kaasa töötada, olla valmis omandama, mõtlema, arutlema, pikemalt keskenduma, on parim olla puhanud. Vastupidiselt laialt levinud arusaamale, on nutitelefoniga tegelemine vahetunnis (eriti mängude mängimine) ajule väsitav.

4. Rohkem võimalusi liikumiseks

Liikumine on inimese organismi toimimise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Kehaline aktiivsus aitab kaasa ainevahetuse toimimisele. Lihtsamalt - kui veri ringleb siis aju töötab. Sel moel on hea ja kergem õppida, ärkavad spetsiaalsed õppimiseks vajalikud keskused, mis hoolitsevad tähelepanu, motivatsiooni, keskendumise, mälu, mõtlemise ning paljude teiste õppetööks vajalike funktsioonide eest.

5. Paremad tulemused õppetöös, heaolutunne õnnestumisest

Nutiseadmevaba olemine tagab peale füüsilise ka moraalse kohaloleku, mistõttu on loodud parem õpikeskkond ja õpilase suurem rahulolu. Nutiseadmete kasutamine õppetöös kuulub jätkuvalt kooli õppetegevuse hulka ja on teadmiste omandamiseks.

Kuidas saaks lapsevanem aidata?

Selgitada lapsele, miks on nutitelefonivaba koolipäev hea ning toetada teda ka koduses keskkonnas harjumuste loomisel, mis sisaldaks enam reaalse elu tegevusi kui virtuaalseid (ainealaste teadmiste kogumiseks suunatud tegevused välja arvatud).

Kasulikku lugemist: https://novaator.err.ee/853127/laps-ei-saa-nutisoltuvusest-lahti-kui-vanem-on-soltuvuses https://novaator.err.ee/853491/digivahendeid-sagedasti-kasutavatel-lastel-esineb-rohkem-tahelepanuhaireid