Lisaõpe ja järelevastamine


Lisaõppe ja järelevastamise ajad koos hindamispõhimõtetega on leitavad Stuudiumis ainepassides.

Lisaõppe, vigade paranduse tunni ja järelvastamise võimaluste aegu tutvustab aineõpetaja oma ainetunnis.
........................................
Järelevastamine 1. - 3. klassis toimub õpetajaga koostöös ainetunnis.

Järelevastamise võimalusi kirjeldavad õpetajad oma ainepassis.
Järelevastamise lisavõimalus 4.-9. klassile  Õpiraskustega õpilastele võib toimuda järelevastamine ka aineõpetaja juures. Täpsema info annab järelevastamiste kohta annab aineõpetaja.
Järelvastamise kord:
1) Õpilane peab järelvastamisele registreerima küsimustiku kaudu
2) Järgmise nädala järelvastamiseks peab registreerima eelmise nädala lõpuks.
3) Õpetajad kontrollivad hiljemalt E hommikul, kes on registreerinud nende aine järelvastamistele ja valmistavad ette vajalikud materjalid.
4)) Aineõpetajad hindavad järeltööd ära ja annavad ainetunnis kätte.
..........................
Järelvastamiste ajad 2020/2021 õppeaastal täpsustuvad septembrikuu jooksul
4.-9. klass kolmapäeval ja neljapäeval 14.00 – 16:00, ruumis 237 ( II korrus arvutiklassi kõrval)
4.-9. klass järelvastamistele registreerumine: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LOd2VTvO9kOCVqEMX1cIf4FEQ0AWnwVFtbqrFm_2HdNUQThIV1VMSUZPOURFNzhORjY2U0VTVDRKOC4u

Järelvastamisele peab registreerima järelvastamisele eelneva nädala pühapäeva õhtuks.

Lisaõppe ja järelevastamise ajad koos hindamispõhimõtetega on leitavad Stuudiumis ainepassides.

Lisaõppe, vigade paranduse tunni ja järelvastamise võimaluste aegu tutvustab aineõpetaja oma ainetunnis.
........................................
Järelevastamine 1. - 3. klassis toimub õpetajaga koostöös ainetunnis.

Järelevastamise võimalusi kirjeldavad õpetajad oma ainepassis.
Järelevastamise lisavõimalus 4.-9. klassile  Õpiraskustega õpilastele võib toimuda järelevastamine ka aineõpetaja juures. Täpsema info annab järelevastamiste kohta annab aineõpetaja.
Järelvastamise kord:
1) Õpilane peab järelvastamisele registreerima küsimustiku kaudu
2) Järgmise nädala järelvastamiseks peab registreerima eelmise nädala lõpuks.
3) Õpetajad kontrollivad hiljemalt E hommikul, kes on registreerinud nende aine järelvastamistele ja valmistavad ette vajalikud materjalid.
4)) Aineõpetajad hindavad järeltööd ära ja annavad ainetunnis kätte.
..........................
Järelvastamiste ajad 2020/2021 õppeaastal täpsustuvad septembrikuu jooksul
4.-9. klass kolmapäeval ja neljapäeval 14.00 – 16:00, ruumis 237 ( II korrus arvutiklassi kõrval)
4.-9. klass järelvastamistele registreerumine: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LOd2VTvO9kOCVqEMX1cIf4FEQ0AWnwVFtbqrFm_2HdNUQThIV1VMSUZPOURFNzhORjY2U0VTVDRKOC4u

Järelvastamisele peab registreerima järelvastamisele eelneva nädala pühapäeva õhtuks.