News

Inspiratsiooniprogramm "Jah õpetajaks" 22. January Admin


 

SA Innove ootab liituma inspiratsiooniprogrammiga "Jah, õpetajaks!". Esmakordselt ellu kutsutud programmi eesmärk on innustada ja toetada inimesi, kes tahavad teha karjääripööret ja asuda või naaseda õpetajaametisse

Programmi kandideerimise tähtaeg on 9. veebruar. 

Programmiga oodatakse liituma töökogemuse ja magistrikraadiga inimesi (võib olla omandamisel), kes:

 • on oma valdkonna spetsialistid ja kaaluvad õpetajaametit järgmise karjäärivalikuna;
 • on õpetajaks õppinud, ent pole õpetajana töötanud;
 • on õpetajana töötanud, valinud teise karjääritee ning kaaluvad nüüd taaskord õpetajaametisse naasmist;
 • inspireerib ja on valmis olema noortele eeskujuks;
 • soovib end arendada ja teha meeskonnatööd;
 • on valmis osalema programmi kõikides moodulites.

27. veebruaril algav programm koosneb neljast moodulist ja vältab maikuuni. Programmi viiakse läbi üle Eesti. Toimuvad loengud ning osalejad kohtuvad õpetajate ja koolijuhtidega ning töövarjutavad neid, et saada aimdust õpetajatööst. Samuti valmistavad osalejad ette koolitunni ja viivad selle ka reaalselt läbi, et proovida kätt õpetajaametis. Programmi jooksul valmib koostöös juhendajaga personaalne tegevusplaan, kus kaardistatakse edasised tegevused, mida õpetajaametisse tööle asumiseks on vaja astuda. 

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 9. veebruariks 2020 aadressile jaanika.aasa@innove.ee.

 

 

Programmi kandideerimise tähtaeg on 9. veebruar. 

Programmiga oodatakse liituma töökogemuse ja magistrikraadiga inimesi (võib olla omandamisel), kes:

 • on oma valdkonna spetsialistid ja kaaluvad õpetajaametit järgmise karjäärivalikuna;
 • on õpetajaks õppinud, ent pole õpetajana töötanud;
 • on õpetajana töötanud, valinud teise karjääritee ning kaaluvad nüüd taaskord õpetajaametisse naasmist;
 • inspireerib ja on valmis olema noortele eeskujuks;
 • soovib end arendada ja teha meeskonnatööd;
 • on valmis osalema programmi kõikides moodulites.

27. veebruaril algav programm koosneb neljast moodulist ja vältab maikuuni. Programmi viiakse läbi üle Eesti. Toimuvad loengud ning osalejad kohtuvad õpetajate ja koolijuhtidega ning töövarjutavad neid, et saada aimdust õpetajatööst. Samuti valmistavad osalejad ette koolitunni ja viivad selle ka reaalselt läbi, et proovida kätt õpetajaametis. Programmi jooksul valmib koostöös juhendajaga personaalne tegevusplaan, kus kaardistatakse edasised tegevused, mida õpetajaametisse tööle asumiseks on vaja astuda. 

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 9. veebruariks 2020 aadressile jaanika.aasa@innove.ee.

 

 

 

SA Innove ootab liituma inspiratsiooniprogrammiga "Jah, õpetajaks!". Esmakordselt ellu kutsutud programmi eesmärk on innustada ja toetada inimesi, kes tahavad teha karjääripööret ja asuda või naaseda õpetajaametisse

Partners

General contact

Rapla Kesklinna Kool
Keskkooli 2 Rapla
+372 53041313
rkk@rkk.edu.ee

Important contacts

Direktor Tõnis Blank4898880 / direktor@rkk.edu.ee
Õppealajuhataja4898885 / oppealajuhataja@rkk.edu.ee
Administraator51 996936 administraator
Haldusjuht54230410 /haldusjuht@rkk.edu.ee

Rapla Kesklinna Kooli  kodulehel olevate isikuandmete avaldamisest on võimalik igal ajal keelduda saates sõnumi aadressile rkk@rkk.edu.ee

Koduleht kajastab kooli tegevust ja õppetööks vajalikku informatsiooni. Nimeliselt avaldatakse olümpiaadidel ja võistlustel häid tulemusi saavutanud õpilaste nimed.