Uudised

Eelkool täiendatud info 04. aprill


Eelkool

Oleme kooli algklasside õpetajatega teinud ühise otsuse, et eelkooli sellisel kujul nagu see aastaid on olnud, sel õppeaastal ei korraldata.  

Mõni sõna selgituseks.

Tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele, ei vaja eelkooli lapsed, kes on läbinud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 87  29.05.2008.a.

Õppekava läbinule väljastatakse koolivalmiduse kaart, mis esitatakse koolile, kus laps asub täitma koolikohustust.

Kõik lapsed, kes käivad lasteaias, peaksid olema läbinud vastava õppekava. Seega  -  usaldame oma kolleege lasteaiaõpetajaid tehtud töö osas. 

Olles oma eriala kogenud eksperdid, teame, et üks või kaks korda kuus pärast lasteaiapäeva lõppu kohtuda koolis ja proovida keskendunult õppida, ei ole lapsele kerge. Puhkepäevad jätaksime lastele  eelkõige oma perega koos olemiseks.  

Head lapsevanemad, oma laste õpetajatelt lasteaias saate teada, kuidas teie lapsel läheb ja kas tema areng viitab peatsele kooliküpsusele. Lasteaia ja kodu heas koostöös on teie laps varsti sotsiaalses ja füüsilises mõttes valmis kooli tulema.

Ootame kõiki huvilisi, kes soovivad oma lapsi meie kooli 1. klassi õppima panna, kooliga tutvuma  17. aprillil kell 17.00.  

  1. tutvume kooli ja õpetajatega;
  2. pakume põnevaid tegevusi lastele;
  3. vestleme vanematega koolikorraldusest.

Palume laps registreerida SIIN

või kooli kantseleis tel 489 8881 hiljemalt 10. aprilliks

Eelkool

Oleme kooli algklasside õpetajatega teinud ühise otsuse, et eelkooli sellisel kujul nagu see aastaid on olnud, sel õppeaastal ei korraldata.  

Mõni sõna selgituseks.

Tuginedes koolieelse lasteasutuse seadusele, ei vaja eelkooli lapsed, kes on läbinud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 87  29.05.2008.a.

Õppekava läbinule väljastatakse koolivalmiduse kaart, mis esitatakse koolile, kus laps asub täitma koolikohustust.

Kõik lapsed, kes käivad lasteaias, peaksid olema läbinud vastava õppekava. Seega  -  usaldame oma kolleege lasteaiaõpetajaid tehtud töö osas. 

Olles oma eriala kogenud eksperdid, teame, et üks või kaks korda kuus pärast lasteaiapäeva lõppu kohtuda koolis ja proovida keskendunult õppida, ei ole lapsele kerge. Puhkepäevad jätaksime lastele  eelkõige oma perega koos olemiseks.  

Head lapsevanemad, oma laste õpetajatelt lasteaias saate teada, kuidas teie lapsel läheb ja kas tema areng viitab peatsele kooliküpsusele. Lasteaia ja kodu heas koostöös on teie laps varsti sotsiaalses ja füüsilises mõttes valmis kooli tulema.

Ootame kõiki huvilisi, kes soovivad oma lapsi meie kooli 1. klassi õppima panna, kooliga tutvuma  17. aprillil kell 17.00.  

  1. tutvume kooli ja õpetajatega;
  2. pakume põnevaid tegevusi lastele;
  3. vestleme vanematega koolikorraldusest.

Palume laps registreerida SIIN

või kooli kantseleis tel 489 8881 hiljemalt 10. aprilliks