Uudised

Õpilaspäevikutest 29. juuni Admin


Meie kooli kodukorra kohaselt on õpilastel õpilaspäeviku omamise kohustus:


IV ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


2. Õpilasel on kohustus:
2.6. omada Rapla Kesklinna Kooli õpilaspäevikut;
2.7. märkida üles õppetunnis antud kodused ülesanded õpilaspäevikusse;

Päevikusse õppimise üleskirjutamise harjumus on väga hea ajaplaneerimise ja enesejuhtimise seisukohalt. See annab ka suurepärase võimaluse enda päeva juhtida.
Õpilane peab ise vastutama oma õppimise eest, olema teadlik, mis ajaks ja mida õppida. Et ei tekiks olukorda, et kui elektrit või netti pole, jäävad tükid õppimata.
Selle aasta päevikus oleme teinud ka sisu osas muudatuse: lisatud on meie kooli tegevuse üldpõhimõtted: moto, visioon, missioon, põhiväärtused. Samuti - võtmepädevused - milline on meie lõpetaja.

Päevikud on kahes mõõdus: suurem formaat on 1.-6. klassidele, väiksem formaat 7.-9.- klassidele. Päevikud saab kätte septembris koolist. Raha saab maksta klassijuhataja kätte. Hind – 2.60 € (koos käibemaksuga).

Esimeste klasside õpilastele on päevik tasuta.

Kohtumiseni sügisel

Tõnis Blank
direktor

Meie kooli kodukorra kohaselt on õpilastel õpilaspäeviku omamise kohustus:


IV ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


2. Õpilasel on kohustus:
2.6. omada Rapla Kesklinna Kooli õpilaspäevikut;
2.7. märkida üles õppetunnis antud kodused ülesanded õpilaspäevikusse;

Päevikusse õppimise üleskirjutamise harjumus on väga hea ajaplaneerimise ja enesejuhtimise seisukohalt. See annab ka suurepärase võimaluse enda päeva juhtida.
Õpilane peab ise vastutama oma õppimise eest, olema teadlik, mis ajaks ja mida õppida. Et ei tekiks olukorda, et kui elektrit või netti pole, jäävad tükid õppimata.
Selle aasta päevikus oleme teinud ka sisu osas muudatuse: lisatud on meie kooli tegevuse üldpõhimõtted: moto, visioon, missioon, põhiväärtused. Samuti - võtmepädevused - milline on meie lõpetaja.

Päevikud on kahes mõõdus: suurem formaat on 1.-6. klassidele, väiksem formaat 7.-9.- klassidele. Päevikud saab kätte septembris koolist. Raha saab maksta klassijuhataja kätte. Hind – 2.60 € (koos käibemaksuga).

Esimeste klasside õpilastele on päevik tasuta.

Kohtumiseni sügisel

Tõnis Blank
direktor