Uudised

„Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete väljatöötamine“ 22. august Admin


SA Innove toetab programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“  raames projekti „Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete väljatöötamine“. Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete väljatöötamistega.

Projekt keskendub eelkõige õpetajate koolitamisele.

Eesmärk on üleminekuperioodil 2018 -2019 kujundada uue kooli kuvand, mis hõlmab organisatsiooni juhtimist, õpikäsituse ja meeskonnatöö uuenenud põhimõtete rakendamist. Projekti kaugemaks sihiks on luua tugev ja hästitoimiv põhikool, kus õpetajad tegutsevad ühise meeskonnana. Luuakse ühtsed põhimõtted ja väärtused. 

 Projekti tulemusena kasutab enamik õpetajaid uuenenud õpikäsitusele toetuvaid meetodeid ja muutub mõtteviis. Õpetajatel on tugev ühine meeskonnatunnetus, koostöine probleemilahendusoskus, reorganiseeritud põhikoolil on selge ühine arenguvisioon.

SA Innove toetab programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“  raames projekti „Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete väljatöötamine“. Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete väljatöötamistega.

Projekt keskendub eelkõige õpetajate koolitamisele.

Eesmärk on üleminekuperioodil 2018 -2019 kujundada uue kooli kuvand, mis hõlmab organisatsiooni juhtimist, õpikäsituse ja meeskonnatöö uuenenud põhimõtete rakendamist. Projekti kaugemaks sihiks on luua tugev ja hästitoimiv põhikool, kus õpetajad tegutsevad ühise meeskonnana. Luuakse ühtsed põhimõtted ja väärtused. 

 Projekti tulemusena kasutab enamik õpetajaid uuenenud õpikäsitusele toetuvaid meetodeid ja muutub mõtteviis. Õpetajatel on tugev ühine meeskonnatunnetus, koostöine probleemilahendusoskus, reorganiseeritud põhikoolil on selge ühine arenguvisioon.