Uudised

Rapla valla juhised uue õppeaasta alguseks  31. august Admin


 

Kooli-, huvikooli- ja huviringi õpilasele ning tema lapsevanemale 

 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, PEAB JÄÄMA KOJU ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt. 

 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. 

 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni. 

 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. 

 • Haridusasutusel on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Hea tava on see, et lapsevanem annab klassijuhatajale välisreisidest teada. 

 • Kui laps haigestub päeva jooksul, siis annab klassijuhataja (või muu kooli töötaja) sellest lapsevanemale teada. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 

 • Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine. 

 • Koolidele on antud juhised korraldada võimalikult kaua kontaktõpet 1.-6. klassi ja tuge vajavate õpilastele. Sellel kooliaastal tuleb olla väga teadlik sellest, et õppekorraldus võib üle öö muutuda. Kasutame distantsõppepäevi ja muid sarnaseid lahendusi. 

 • Väga oluline on pesta käsi, vältida kätlemist, embamist ja muid selliseid tegevusi. Igal võimalusel palume lastel vahetunde veeta õues. 

 • Võimaluse korral mõõdetakse asutusse sisenejate kehatemperatuuri kontaktivaba termomeetriga.  

 • Noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse asutustes viiruse leviku tõkestamiseks lähtutakse samadest põhimõtetest nagu haridusasutuste puhul ning asutuste täielik sulgemine jääb viimaseks abinõuks. Esmased abinõud on hügieenireeglite järgimine ja hajutamine. Vajadusel korraldatakse töö ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid. Juhul, kui noorsootöö asutuste ruumid otsustatakse sulgeda, on oluline jätkata noorsootöö tegevustega, kasutades selleks nutika noorsootöö võimalusi. 

 • Me lähtume põhimõttest: Parem karta, kui kahetseda. 

 • Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Koolides toetavad lapsi õpetajad, tugispetsialistid või klassijuhtajad. 

 

 

Kooli-, huvikooli- ja huviringi õpilasele ning tema lapsevanemale 

 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, PEAB JÄÄMA KOJU ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt. 

 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. 

 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni. 

 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. 

 • Haridusasutusel on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Hea tava on see, et lapsevanem annab klassijuhatajale välisreisidest teada. 

 • Kui laps haigestub päeva jooksul, siis annab klassijuhataja (või muu kooli töötaja) sellest lapsevanemale teada. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 

 • Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine. 

 • Koolidele on antud juhised korraldada võimalikult kaua kontaktõpet 1.-6. klassi ja tuge vajavate õpilastele. Sellel kooliaastal tuleb olla väga teadlik sellest, et õppekorraldus võib üle öö muutuda. Kasutame distantsõppepäevi ja muid sarnaseid lahendusi. 

 • Väga oluline on pesta käsi, vältida kätlemist, embamist ja muid selliseid tegevusi. Igal võimalusel palume lastel vahetunde veeta õues. 

 • Võimaluse korral mõõdetakse asutusse sisenejate kehatemperatuuri kontaktivaba termomeetriga.  

 • Noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse asutustes viiruse leviku tõkestamiseks lähtutakse samadest põhimõtetest nagu haridusasutuste puhul ning asutuste täielik sulgemine jääb viimaseks abinõuks. Esmased abinõud on hügieenireeglite järgimine ja hajutamine. Vajadusel korraldatakse töö ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid. Juhul, kui noorsootöö asutuste ruumid otsustatakse sulgeda, on oluline jätkata noorsootöö tegevustega, kasutades selleks nutika noorsootöö võimalusi. 

 • Me lähtume põhimõttest: Parem karta, kui kahetseda. 

 • Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Koolides toetavad lapsi õpetajad, tugispetsialistid või klassijuhtajad.