Uudised

Terviseameti soovitused seoses koroonaviiruse levikuga 08. märts Admin


Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. 
Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt
Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee
Soovitustega saate tutvuda siin
https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1RFBgVUT1MICAZUAg

 

Kõige õigema ja ajakohasema info leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 

- Igapäevastes praktilisemates küsimustes nõustavad teid Terviseameti maakondlikud üksused, kellega palume teil mistahes küsimuste korral julgesti ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

- Terviseametil on valminud mitmed juhised, mida palume järgida ja teha kättesaadavaks ka kohaliku omavalitsuse poolt, nt teie veebilehel, erinevates asutustes, meililistides jt.

-Kuidas pesta käsi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_voldik_ee_ru_en.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

         


Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. 
Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.


Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt
Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee
Soovitustega saate tutvuda siin
https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1RFBgVUT1MICAZUAg

 

Kõige õigema ja ajakohasema info leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 

- Igapäevastes praktilisemates küsimustes nõustavad teid Terviseameti maakondlikud üksused, kellega palume teil mistahes küsimuste korral julgesti ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

- Terviseametil on valminud mitmed juhised, mida palume järgida ja teha kättesaadavaks ka kohaliku omavalitsuse poolt, nt teie veebilehel, erinevates asutustes, meililistides jt.

-Kuidas pesta käsi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_voldik_ee_ru_en.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

         


Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium