Uudised

Tunniplaanist ja tundide hajutatusest 14. september Admin


Uus tunniplaan on leitav kooli kodulehelt. Siin ka link tunniplaanile: raplayhisgymnaasium.edupage.org/TIMETABLE

Sel sügisel on antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tungiv soovitus hajutada õpilasi koolis.
(Ilmselt kehtib see nõue kuni nakkus-ohtliku olukorra lõppemiseni. Loodetavasti paneb ükskord vaktsiin viiruse levikule piiri.)
Seetõttu on ka meie koolis tundide algusi nihutatud, et kõik lapsed ei oleks korraga garderoobis, et koridorides oleks vähem liikumist.
Ka vahetunnid on erinevatel aegadel. Seetõttu ei helise ka koolikell, ei tundi sisse ega välja. Noorematel klassidel on õuevahetunnid.
Samuti on muudetud söögivahetundide aegu – ikka selleks, et lapsed suures tropis poleks.
Nõuame, et kõik õpilased peseks ja desinfitseeriks hoolega käsi. Kes soovib, kannab maski, õpetajatel on visiirid.
Võõraid/kõrvalisi isikuid koolipäeva jooksul majja ei lasta.
Tegemist on erilise olukorraga, mis seab piiranguid ja täiendavaid ülesandeid meile kõigile.
Kuidagi ei tahaks, et kool peaks üle minema kaugõppele.
Haigustunnuste ilmnemisel teatada klassijuhatajale (või koolijuhile) õpilase puudumisest. Võtta ühendust perearstiga, kes vajadusel suunab testi tegema.

Olge terved ja pidage vastu

Peame olema igapäevaselt valmis muutusteks.

Tõnis Blank

direktor

Uus tunniplaan on leitav kooli kodulehelt. Siin ka link tunniplaanile: raplayhisgymnaasium.edupage.org/TIMETABLE

Sel sügisel on antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tungiv soovitus hajutada õpilasi koolis.
(Ilmselt kehtib see nõue kuni nakkus-ohtliku olukorra lõppemiseni. Loodetavasti paneb ükskord vaktsiin viiruse levikule piiri.)
Seetõttu on ka meie koolis tundide algusi nihutatud, et kõik lapsed ei oleks korraga garderoobis, et koridorides oleks vähem liikumist.
Ka vahetunnid on erinevatel aegadel. Seetõttu ei helise ka koolikell, ei tundi sisse ega välja. Noorematel klassidel on õuevahetunnid.
Samuti on muudetud söögivahetundide aegu – ikka selleks, et lapsed suures tropis poleks.


Nõuame, et kõik õpilased peseks ja desinfitseeriks hoolega käsi. Kes soovib, kannab maski, õpetajatel on visiirid.
Võõraid/kõrvalisi isikuid koolipäeva jooksul majja ei lasta.
Tegemist on erilise olukorraga, mis seab piiranguid ja täiendavaid ülesandeid meile kõigile.
Kuidagi ei tahaks, et kool peaks üle minema kaugõppele.
Haigustunnuste ilmnemisel teatada klassijuhatajale (või koolijuhile) õpilase puudumisest. Võtta ühendust perearstiga, kes vajadusel suunab testi tegema.

Olge terved ja pidage vastu

Peame olema igapäevaselt valmis muutusteks.

Tõnis Blank

direktor