Uudised

Väga head tulemused muusikaolümpiaadilt! 17. veebruar Admin


15.02  toimus maakondlik muusikaõpetuse aineolümpiaad. Väga heal tasemel esinesid meie kooli õpilased Kertu Poom ja Agur Münter, keda saadetakse zürii otsusega edasi vabariiklikku vooru.

Nende õpetaja on Eha Meidla. Kertu soololaulu osa valmistas ette Thea Paluoja.

Muuskaõpetuse aineolümpiaad toimub mitmes voorus:
I Teooria II Noodist laulmine III rütmide eristamine IV soololaulmine ja V muusikaline omalooming. Alustati kell 10 ja lõpetus kõlas alles 16.30.

Saame olla Uhked meie õpetajate ja õpilaste üle !!!

15.02  toimus maakondlik muusikaõpetuse aineolümpiaad. Väga heal tasemel esinesid meie kooli õpilased Kertu Poom ja Agur Münter, keda saadetakse zürii otsusega edasi vabariiklikku vooru.

Nende õpetaja on Eha Meidla. Kertu soololaulu osa valmistas ette Thea Paluoja.

Muuskaõpetuse aineolümpiaad toimub mitmes voorus:
I Teooria II Noodist laulmine III rütmide eristamine IV soololaulmine ja V muusikaline omalooming. Alustati kell 10 ja lõpetus kõlas alles 16.30.

Saame olla Uhked meie õpetajate ja õpilaste üle !!!