KOOLIELU

Projektid


Projekt „Õppetoolide baasil lõimitud õppe rakendamine Rapla Kesklinna Koolis“

Projekti käigus õppetoolide baasil toimuvad koolitused annavad õpetajatele võimaluse koostöös muuta oma õpetamismeetodeid ning siduda erinevad ained omavahel. . Koolituse jooksul töötatakse välja lõimitud õppel põhinevad õpimoodulid, mida ka rakendatakse.

Projekt "Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamine"

Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla
Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust
kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamistega.

Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe

Projekti eesmärgiks on Rapla valla koolides uurimuslike- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks soetatakse loodusteadusliku õppevara vahendid, viiakse läbi õpetajalt õpetajale koolitused vahendite kasutamiseks uurimuslike- ja projektõppe meetodite abil, koostatakse tunnikavad ja testitakse loodud õppevara. 

HITSA 2018 - Algklassides ühe trimesti vältel 1X nädalas viia arvutiõpetuse tunni ajal läbi robootika tunnid. ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup) 
HITSA 2019 - Hitsa - koolirobootika. Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotd ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup )
KIK - „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ. ( projekti eesvedajad ja kirjutajad Luule Linamäe ja Eve Maasikrand)
Projekt "Innovatoorium" . Oleme koostööpartnerid.

 

Projekt „Õppetoolide baasil lõimitud õppe rakendamine Rapla Kesklinna Koolis“

Projekti käigus õppetoolide baasil toimuvad koolitused annavad õpetajatele võimaluse koostöös muuta oma õpetamismeetodeid ning siduda erinevad ained omavahel. . Koolituse jooksul töötatakse välja lõimitud õppel põhinevad õpimoodulid, mida ka rakendatakse.

Projekt "Rapla Kesklinna Kooli väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamine"

Projekti tulemusena ümberkujundusperioodi (2018-2019) käigus tegeletakse Rapla
Ühisgümnaasiumi baasil loodud tugeva meeskonna ja uuenenud õpikäsitust
kasutava organisatsiooni (Rapla Kesklinna Kooli) väärtuste ning koostööpõhimõtete
väljatöötamistega.

Loodus- ja täppisteaduste uurimuslik õpe

Projekti eesmärgiks on Rapla valla koolides uurimuslike- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks soetatakse loodusteadusliku õppevara vahendid, viiakse läbi õpetajalt õpetajale koolitused vahendite kasutamiseks uurimuslike- ja projektõppe meetodite abil, koostatakse tunnikavad ja testitakse loodud õppevara. 

HITSA 2018 - Algklassides ühe trimesti vältel 1X nädalas viia arvutiõpetuse tunni ajal läbi robootika tunnid. ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup) 
HITSA 2019 - Hitsa - koolirobootika. Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotd ( projekti eestvedaja ja kirjutaja Kadri Laup )
KIK - „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ. ( projekti eesvedajad ja kirjutajad Luule Linamäe ja Eve Maasikrand)
Projekt "Innovatoorium" . Oleme koostööpartnerid.