Meie koolist

Uuringud ja programmid, milles osaleme


Haridusinnovatsiooni keskus „Õpilasuurimus 2020“  -  osalevad 6.-9. klassid

HTM küsitlus „Rahulolu haridusega“  -  vastajad on 4. ja 8. klassid

Õpi- ja enesemääratluspädevuse uuring - osalevad, 2. ja 3. ning 6. klassid

Keskonnainvesteeringute keskuse programm „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ."

Programm "Meie Loeme" - osaleb 3c klass

Hitsa koolirobootika 2018 – Mille käigus hangiti koolile WeDo robootikakomplektid, mida hakkavad kasutama algklasside õpetajad,  3 EV3 robotit, mis leiavad kasutust robootika-matemaatikas ja 12 drooni

Hitsa koolirobootika 2019- Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotid

Robootika- matemaatika – matemaatika õpetamine kasutades robootika vahendeid. Osaleme Tallinna Ülikooli uuringus. 

Koolivõrkude korrastamine – koolile ehitati uus internetivõrk.  Kogu kool kaetud kiire wifi –ga. Sülearvutite arvutiklass 24 sülearvutiga.

Haridusuuenduste piloteerimine- Oleme HITSA haridusuuendusi katsetav kool. See tähendab, et meile saadetakse mõni uus tehnikaseade või vahend tunnis proovimiseks. Seade on meie käsutuses 2,5 kuud ja seejärel peame andma tagasiside selle kasutamisvõimaluste kohta õppetöös. Hetkel on meie koolis GoPro  uusim kaamerakomplekt (5 profikaamerat). Kui on idee ja soovid kasutada räägi Kadriga 

Kooli värkvõrk - https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/Kolga-Kool-2014-2020.1.03.17-0055.pdf Tegemist ei ole lihtsalt loodusteaduste seadmetega vaid uusima tehnoloogiaga (nt. ajulainete mõõtmine) mida koostööpartnerina juba väljatöötatud tunnikavadega saame kasutama hakata.

 

Haridusinnovatsiooni keskus „Õpilasuurimus 2020“  -  osalevad 6.-9. klassid

HTM küsitlus „Rahulolu haridusega“  -  vastajad on 4. ja 8. klassid

Õpi- ja enesemääratluspädevuse uuring - osalevad, 2. ja 3. ning 6. klassid

Keskonnainvesteeringute keskuse programm „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ."

Programm "Meie Loeme" - osaleb 3c klass

Hitsa koolirobootika 2018 – Mille käigus hangiti koolile WeDo robootikakomplektid, mida hakkavad kasutama algklasside õpetajad,  3 EV3 robotit, mis leiavad kasutust robootika-matemaatikas ja 12 drooni

Hitsa koolirobootika 2019- Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotid

Robootika- matemaatika – matemaatika õpetamine kasutades robootika vahendeid. Osaleme Tallinna Ülikooli uuringus. 

Koolivõrkude korrastamine – koolile ehitati uus internetivõrk.  Kogu kool kaetud kiire wifi –ga. Sülearvutite arvutiklass 24 sülearvutiga.

Haridusuuenduste piloteerimine- Oleme HITSA haridusuuendusi katsetav kool. See tähendab, et meile saadetakse mõni uus tehnikaseade või vahend tunnis proovimiseks. Seade on meie käsutuses 2,5 kuud ja seejärel peame andma tagasiside selle kasutamisvõimaluste kohta õppetöös. Hetkel on meie koolis GoPro  uusim kaamerakomplekt (5 profikaamerat). Kui on idee ja soovid kasutada räägi Kadriga 

Kooli värkvõrk - https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/Kolga-Kool-2014-2020.1.03.17-0055.pdf Tegemist ei ole lihtsalt loodusteaduste seadmetega vaid uusima tehnoloogiaga (nt. ajulainete mõõtmine) mida koostööpartnerina juba väljatöötatud tunnikavadega saame kasutama hakata.