KOOLIELU

Uuringud ja programmid, milles osaleme


Tallinna Ülikooli  õpistrateegiate arendamise programm  "Õpime mõttega" 4c, 3a ja 3b

Tallinna Ülikooli programm "Tulevikukool" 5. klassid

Rapla Kesklinna Kooli õpetamis- ja juhtimiskultuuri uuring aprill 2020

Haridusinnovatsiooni keskus „Õpilasuurimus  2020“  -  osalevad 6.-9. klassid

HTM küsitlus „Rahulolu haridusega“  -  vastajad on 4. ja 8. klassid

Õpi- ja enesemääratluspädevuse uuring - osalevad, 2. ja 3. ning 6. klassid

Keskonnainvesteeringute keskuse programm „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2020/2021 õ.a"

Hitsa koolirobootika 2018 – Mille käigus hangiti koolile WeDo robootikakomplektid, mida hakkavad kasutama algklasside õpetajad,  3 EV3 robotit, mis leiavad kasutust robootika-matemaatikas ja 12 drooni

Hitsa koolirobootika 2019- Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotid

Robootika- matemaatika – matemaatika õpetamine kasutades robootika vahendeid. Osaleme Tallinna Ülikooli uuringus. 

Koolivõrkude korrastamine – koolile ehitati uus internetivõrk.  Kogu kool kaetud kiire wifi –ga. Sülearvutite arvutiklass 24 sülearvutiga.

Kooli värkvõrk - https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/Kolga-Kool-2014-2020.1.03.17-0055.pdf Tegemist ei ole lihtsalt loodusteaduste seadmetega vaid uusima tehnoloogiaga (nt. ajulainete mõõtmine) mida koostööpartnerina juba väljatöötatud tunnikavadega saame kasutama hakata.

 

Tallinna Ülikooli  õpistrateegiate arendamise programm  "Õpime mõttega" 4c, 3a ja 3b

Tallinna Ülikooli programm "Tulevikukool" 5. klassid

Rapla Kesklinna Kooli õpetamis- ja juhtimiskultuuri uuring aprill 2020

Haridusinnovatsiooni keskus „Õpilasuurimus  2020“  -  osalevad 6.-9. klassid

HTM küsitlus „Rahulolu haridusega“  -  vastajad on 4. ja 8. klassid

Õpi- ja enesemääratluspädevuse uuring - osalevad, 2. ja 3. ning 6. klassid

Keskonnainvesteeringute keskuse programm „Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2020/2021 õ.a"

Hitsa koolirobootika 2018 – Mille käigus hangiti koolile WeDo robootikakomplektid, mida hakkavad kasutama algklasside õpetajad,  3 EV3 robotit, mis leiavad kasutust robootika-matemaatikas ja 12 drooni

Hitsa koolirobootika 2019- Hangiti CNC tööpink, BeeBot robotid ja EV3 robotid

Robootika- matemaatika – matemaatika õpetamine kasutades robootika vahendeid. Osaleme Tallinna Ülikooli uuringus. 

Koolivõrkude korrastamine – koolile ehitati uus internetivõrk.  Kogu kool kaetud kiire wifi –ga. Sülearvutite arvutiklass 24 sülearvutiga.

Kooli värkvõrk - https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/Kolga-Kool-2014-2020.1.03.17-0055.pdf Tegemist ei ole lihtsalt loodusteaduste seadmetega vaid uusima tehnoloogiaga (nt. ajulainete mõõtmine) mida koostööpartnerina juba väljatöötatud tunnikavadega saame kasutama hakata.