Logopeed Kaidi Mõttus


Rapla Kesklinna Koolis töötab logopeed Kaidi Mõttus

 • Logopeed uurib igal aastal septembris kõigi õpilaste kommunikatsioonivõimeid. 1.klassi õpilaste uuring on individuaalne. 2.-3.klassi õpilaste uuring on nii grupis kui ka individuaalselt. 4.-9.klassi õpilaste uuring on peamiselt grupis, kuid vastavalt vajadusele toimub ka individuaalne uuring.
 • Logopeedilise uuringu käigus selgitab logopeed välja logopeedilist abi vajavad õpilased ja teavitab sellest lapsevanemaid ja klassijuhatajat e-kooli kaudu.
 • Vastavalt vajadusele soovitab logopeed lapsevanematel pöörduda lapsega muude erispetsialistide  ja  –arstide poole.
 • Logopeediline töö-teraapia toimub tunniplaani alusel nii rühmas kui ka individuaalselt.
 • Logopeediline töö koolis on peamiselt töö kõne- ja keelehäiretega, sh  eriline rõhk on töö  lugemis-, sh teksti mõistmise ja kirjutamisprobleemidega õpilastega.  Logopeediline töö koolis on väga tihedalt seotud eesti keele kui aineoskuste omandamisega ja seega teeb logopeed töö käigus tihedat koostööd eesti keele õpetajate ja klassiõpetajatega. Logopeed kaasab oma töösse lapsevanemaid ja vastavalt vajadusele teisi õpetajaid ning tugispetsialiste.
 • Logopeed nõustab õpetajaid, kooli töötajaid, teisi tugispetsialiste ja lapsevanemaid logopeedilistes küsimustes seoses õpilaste parima arengu saavutamiseks.
 • Logopeed teeb iga teraapiasessiooni lõpus kokkuvõtte ja töö tulemuslikkkuse hindamise ning planeerib parima tulemuse nimel edasist tööd. Igal aastal, hiljemalt juunikuus teeb logopeed kirjaliku üldkokkuvõtte logopeedilisest tööst. Töö tulemuslikkuse kohta annab logopeed infot ka lapsevanemale ja seda nii logopeedilise teraapia jooksul kui ka lõpus.

 

Logopeediga saab kontakti: logopeed@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.

Rapla Kesklinna Koolis töötab logopeed Kaidi Mõttus

 • Logopeed uurib igal aastal septembris kõigi õpilaste kommunikatsioonivõimeid. 1.klassi õpilaste uuring on individuaalne. 2.-3.klassi õpilaste uuring on nii grupis kui ka individuaalselt. 4.-9.klassi õpilaste uuring on peamiselt grupis, kuid vastavalt vajadusele toimub ka individuaalne uuring.
 • Logopeedilise uuringu käigus selgitab logopeed välja logopeedilist abi vajavad õpilased ja teavitab sellest lapsevanemaid ja klassijuhatajat e-kooli kaudu.
 • Vastavalt vajadusele soovitab logopeed lapsevanematel pöörduda lapsega muude erispetsialistide  ja  –arstide poole.
 • Logopeediline töö-teraapia toimub tunniplaani alusel nii rühmas kui ka individuaalselt.
 • Logopeediline töö koolis on peamiselt töö kõne- ja keelehäiretega, sh  eriline rõhk on töö  lugemis-, sh teksti mõistmise ja kirjutamisprobleemidega õpilastega.  Logopeediline töö koolis on väga tihedalt seotud eesti keele kui aineoskuste omandamisega ja seega teeb logopeed töö käigus tihedat koostööd eesti keele õpetajate ja klassiõpetajatega. Logopeed kaasab oma töösse lapsevanemaid ja vastavalt vajadusele teisi õpetajaid ning tugispetsialiste.
 • Logopeed nõustab õpetajaid, kooli töötajaid, teisi tugispetsialiste ja lapsevanemaid logopeedilistes küsimustes seoses õpilaste parima arengu saavutamiseks.
 • Logopeed teeb iga teraapiasessiooni lõpus kokkuvõtte ja töö tulemuslikkkuse hindamise ning planeerib parima tulemuse nimel edasist tööd. Igal aastal, hiljemalt juunikuus teeb logopeed kirjaliku üldkokkuvõtte logopeedilisest tööst. Töö tulemuslikkuse kohta annab logopeed infot ka lapsevanemale ja seda nii logopeedilise teraapia jooksul kui ka lõpus.

 

Logopeediga saab kontakti: logopeed@rkk.edu.ee või Stuudiumi kaudu.