Õppetoolid


ÕPPETOOLID RAPLA KESKLINNA KOOLIS 

 

Õppetool on sarnase ühisosaga ainete õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on toetada õpetajate professionaalset arengut ja edendada ainevaldkonna õpetajate metoodilist täiuslikkust. 

ALGÕPETUS 

 

Õppetooli juht 

Airi Metsaäär

LOODUS- JA REAALAINED 

Õppetooli juht  

Annika Koitmäe - Pihl

HUMANITAAR- 

AINED 

Õppetooli juht 

Reigo Andok 

TUGISÜSTEEMID

Õppetooli juht HEVKO

Kristine Kanne

OSKUSAINED 

 

Õppetooli juht 

Allar-Raul Antson 

 • 1. – 4. klassi- õpetajad 

 •  

 • matemaatika 

 • füüsika 

 • bioloogia 

 • loodusõpetus 

 • geograafia 

 • arvutiõpetus 

 • keemia 

 • inimeseõpetus 

 • ajalugu 

 • ühiskonnaõpetus 

 • eesti keel 

 • kirjandus 

 • saksa keel 

 • vene keel 

 • inglise keel 

 • hevko
 • psühholoogid
 • logopeed
 • eriklasside õpetajad
 • sotsiaalpedagoog
 • õpetaja abid
 • tehnoloogiaõpetus 

 • tööõpetus 

 • muusika 

 • kehaline kasvatus 

 • kunstiõpetus 

 

ÕPPETOOLID RAPLA KESKLINNA KOOLIS 

 

Õppetool on sarnase ühisosaga ainete õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on toetada õpetajate professionaalset arengut ja edendada ainevaldkonna õpetajate metoodilist täiuslikkust. 

 

ALGÕPETUS 

 

Õppetooli juht 

Airi Metsaäär

LOODUS- JA REAALAINED 

Õppetooli juht  

Annika Koitmäe - Pihl

HUMANITAAR- 

AINED 

Õppetooli juht 

Reigo Andok 

TUGISÜSTEEMID

Õppetooli juht HEVKO

Kristine Kanne

OSKUSAINED 

 

Õppetooli juht 

Allar-Raul Antson 

 • 1. – 4. klassi- õpetajad 

 •  

 • matemaatika 

 • füüsika 

 • bioloogia 

 • loodusõpetus 

 • geograafia 

 • arvutiõpetus 

 • keemia 

 • inimeseõpetus 

 • ajalugu 

 • ühiskonnaõpetus 

 • eesti keel 

 • kirjandus 

 • saksa keel 

 • vene keel 

 • inglise keel 

 • hevko
 • psühholoogid
 • logopeed
 • eriklasside õpetajad
 • sotsiaalpedagoog
 • õpetaja abid
 • tehnoloogiaõpetus 

 • tööõpetus 

 • muusika 

 • kehaline kasvatus 

 • kunstiõpetus