Uudised

Anname hoogu kooliraamatu trükkimisele 01. november Admin


Rapla kool, mis on kandnud nimesid Harjumaa Progümnaasium Raplas, Harjumaa Gümnaasium, Rapla Keskkool, Rapla Ühisgümnaasium ja nüüd on saanud nimeks Rapla Kesklinna Kool, tähistab 2020. aasta mais kooli 85. tegevusaastat. Selleks tähtpäevaks ilmub kooli arengulugu kajastav mahukas raamat, mis annab sõnas ja pildis põhjaliku ülevaate koolist.

            Kui 1924. aastal Rapla ühiskonna- ja seltskonnategelased algatasid koolimaja ehitamise, hakati korraldama näitusmüüke ja korjandusi, võeti lastevanematelt laenu ja tehti tasuta vabatahtlikku tööd, et Raplas valmiks igati ajakohane ja moodne koolimaja. Koolihoone ehitamine ja valmimine oli tollaste edumeelsete ja ettevõtlike meeste ning Rapla ja selle ümbruskonna elanike suur kodanikualgatus ja saavutus. Koolimaja valmimine Raplas on hea näide sellest, kuidas eraalgatuslikult ja majanduslike raskuste kiuste teostub kauaaegne unistus.  Kui algkoolimaja 1928. aastal valmis, oli see Rapla valla suursaavutus. Aastatel 1935 -1940 oli selles koolimajas keskkool ja progümnaasium.

             Nüüd, 95 aastat hiljem on võimalus 1924. aasta heategevusettevõtmist uue algatusega tähistada ning näidata, et ka aastal 2019 tahame haridust väärtustada, varem tehtut ja inimesi meenutada. Kui 1924. aastal kogutud rahaga maksti kõigepealt koolihoone projektiga seotud kulud, siis seekordse heategevusprojektiga antakse hoogu Rapla linna vanima kooli  arengulugu kajastava raamatu trükkimiseks. Selleks, et pikk, kirev ja põnev koolilugu saaks raamatuna trükitud, vajame  valla elanike ja ettevõtete abi. Kes soovib, et Rapla valla haridus- ja kultuuriloos väga olulist rolli edendanud kooli lugu saaks avaldatud ja kel võimalust, saab toetada raamatu ilmumist, tehes ülekande Rapla Kesklinna Kooli MTÜ arvelduskontole. Makse saaja: Rapla HKS MTÜ. Arveldusarve: EE561010220041816010 (SEB), märgusõna „Koolilood”.

 

Ants Tammar,

kogumiku koostaja

ants.tammar@gmail.com

51 14 665  

Rapla kool, mis on kandnud nimesid Harjumaa Progümnaasium Raplas, Harjumaa Gümnaasium, Rapla Keskkool, Rapla Ühisgümnaasium ja nüüd on saanud nimeks Rapla Kesklinna Kool, tähistab 2020. aasta mais kooli 85. tegevusaastat. Selleks tähtpäevaks ilmub kooli arengulugu kajastav mahukas raamat, mis annab sõnas ja pildis põhjaliku ülevaate koolist.

            Kui 1924. aastal Rapla ühiskonna- ja seltskonnategelased algatasid koolimaja ehitamise, hakati korraldama näitusmüüke ja korjandusi, võeti lastevanematelt laenu ja tehti tasuta vabatahtlikku tööd, et Raplas valmiks igati ajakohane ja moodne koolimaja. Koolihoone ehitamine ja valmimine oli tollaste edumeelsete ja ettevõtlike meeste ning Rapla ja selle ümbruskonna elanike suur kodanikualgatus ja saavutus. Koolimaja valmimine Raplas on hea näide sellest, kuidas eraalgatuslikult ja majanduslike raskuste kiuste teostub kauaaegne unistus.  Kui algkoolimaja 1928. aastal valmis, oli see Rapla valla suursaavutus. Aastatel 1935 -1940 oli selles koolimajas keskkool ja progümnaasium.

             Nüüd, 95 aastat hiljem on võimalus 1924. aasta heategevusettevõtmist uue algatusega tähistada ning näidata, et ka aastal 2019 tahame haridust väärtustada, varem tehtut ja inimesi meenutada. Kui 1924. aastal kogutud rahaga maksti kõigepealt koolihoone projektiga seotud kulud, siis seekordse heategevusprojektiga antakse hoogu Rapla linna vanima kooli  arengulugu kajastava raamatu trükkimiseks. Selleks, et pikk, kirev ja põnev koolilugu saaks raamatuna trükitud, vajame  valla elanike ja ettevõtete abi. Kes soovib, et Rapla valla haridus- ja kultuuriloos väga olulist rolli edendanud kooli lugu saaks avaldatud ja kel võimalust, saab toetada raamatu ilmumist, tehes ülekande Rapla Kesklinna Kooli MTÜ arvelduskontole. Makse saaja: Rapla HKS MTÜ. Arveldusarve: EE561010220041816010 (SEB), märgusõna „Koolilood”.

 

Ants Tammar,

kogumiku koostaja

ants.tammar@gmail.com

51 14 665