Uudised

Direktori pöördumine ja videotervitus kooliaasta alguse puhul 01. september Admin


 

Tere, hea koolirahvas

Seoses võimaliku koroona levikuga, on HTMi poolt antud järgnevad juhised:
"Haridusasutusel on tungivalt soovitav korraldada õppetöö jm tegevus selliselt, et vähendada kontakte inimeste vahel.
Olulised on korralik kätepesu, toimiv ventilatsioon, pindade puhastamine jt ennetusabinõud.
Haigestunu peab teavitama asutuse juhtkonda. Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda.
Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid.
Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil saab korraldada distantsõpet."

Et ka meie koolis rahvast hajutada ja kontakte vähendada, oleme muutnud söögivahetundide aegu, korraldame kooli sisenemist erinevatest sissepääsudest ja paigaldame ajutisi garderoobe.
Seoses sellega ei oota me ka kõrvalisi isikuid kooliruumidesse.
Algklasside lastevanematel palume juhatada laps koolimajja ja ise mitte siseneda. Samuti oodake oma last peale tunde õues. (Erand on 01.sept. aktus, kuhu 1.klassi laste vanemad on lubatud.)
Koolis on olemas käte ja pindade desovahendid. Klassiruumid puhastatakse ja tuulutatakse peale iga tundi/paaristundi.
Ja - käte pesu, käte pesu!
Haigustunnustega last mitte mingil juhul kooli saata või lasta. Kraadige last kodus. Koolis haigestunu suunatakse kooliõe juurde.
Kes on just äsja saabunud välisreisilt riigist, kus nakatumise tase on kõrgem kui Eestis - võib-olla on mõistlik veidi oodata ja mitte kohe kooli tulla. Sel moel te kaitsete oma klassikaaslasi ja kogu kooli.
Koolis töötab ka õpetajaid, kes kuuluvad riskigruppi. Kaitskem ja hoidkem neid!
Väga suur vastutus ja võimalus haiguse levikut ohjata - on vanematel. Muidugi teeme ka kõik kooli poolt, et luua turvaline keskkond õppetööks.
Vastavalt olukorra muutusele täiendame pidevalt eeskirju, kuidas koolis käituda.

Head kooliaasta algust kõigile

Tõnis Blank
RKK direktor


 Videotervitus

 

 

Tere, hea koolirahvas

Seoses võimaliku koroona levikuga, on HTMi poolt antud järgnevad juhised:
"Haridusasutusel on tungivalt soovitav korraldada õppetöö jm tegevus selliselt, et vähendada kontakte inimeste vahel.
Olulised on korralik kätepesu, toimiv ventilatsioon, pindade puhastamine jt ennetusabinõud.
Haigestunu peab teavitama asutuse juhtkonda. Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda.
Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid.
Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel perioodil saab korraldada distantsõpet."

Et ka meie koolis rahvast hajutada ja kontakte vähendada, oleme muutnud söögivahetundide aegu, korraldame kooli sisenemist erinevatest sissepääsudest ja paigaldame ajutisi garderoobe.
Seoses sellega ei oota me ka kõrvalisi isikuid kooliruumidesse.


Algklasside lastevanematel palume juhatada laps koolimajja ja ise mitte siseneda. Samuti oodake oma last peale tunde õues. (Erand on 01.sept. aktus, kuhu 1.klassi laste vanemad on lubatud.)
Koolis on olemas käte ja pindade desovahendid. Klassiruumid puhastatakse ja tuulutatakse peale iga tundi/paaristundi.
Ja - käte pesu, käte pesu!
Haigustunnustega last mitte mingil juhul kooli saata või lasta. Kraadige last kodus. Koolis haigestunu suunatakse kooliõe juurde.
Kes on just äsja saabunud välisreisilt riigist, kus nakatumise tase on kõrgem kui Eestis - võib-olla on mõistlik veidi oodata ja mitte kohe kooli tulla. Sel moel te kaitsete oma klassikaaslasi ja kogu kooli.
Koolis töötab ka õpetajaid, kes kuuluvad riskigruppi. Kaitskem ja hoidkem neid!
Väga suur vastutus ja võimalus haiguse levikut ohjata - on vanematel. Muidugi teeme ka kõik kooli poolt, et luua turvaline keskkond õppetööks.
Vastavalt olukorra muutusele täiendame pidevalt eeskirju, kuidas koolis käituda.

Head kooliaasta algust kõigile

Tõnis Blank
RKK direktor


 Videotervitus