Uudised

Õpilaste vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli 2022-2023 õppeaastal 02. juuni Admin


Õpilaste vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli

(määrus nr 13, vastu võetud 25.02.2019)

 

Dokumentide vastuvõtt 1. klassi toimub koolis ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel). Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse millele lisab:

1) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) lapse sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või olemasolul lapse isikut tõendava dokumendi;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;

4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

 

2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on ajavahemikus 1. juunist kuni 20. juunini ja 15. augustist kuni 22. augustini. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel).

2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem koolile kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4) klassitunnistuse või e-kooli hinnetelehe;

5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

 

Õpilaste vastuvõtt Rapla Kesklinna Kooli

(määrus nr 13, vastu võetud 25.02.2019)

 

Dokumentide vastuvõtt 1. klassi toimub koolis ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel). Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse millele lisab:

1) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) lapse sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või olemasolul lapse isikut tõendava dokumendi;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;

4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

 

2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on ajavahemikus 1. juunist kuni 20. juunini ja 15. augustist kuni 22. augustini. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel).

2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem koolile kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4) klassitunnistuse või e-kooli hinnetelehe;

5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.