Uudised

Rapla Kesklinna Kool läheb ülikooli! 19. mai Admin


Osutusime valituks osalema Tallinna Ülikooli tulevikukooli programmis.

Tulevikukooli programm on Tallinna Ülikooli poolt pakutav abi koolidele.

Terveks aastaks pakub ülikool konsultante, koolitajaid, uurijaid ja sisueksperte. Iga kuu toimuvad TÜ-s osalevate koolimeeskondade ühisseminarid. Meeskonnad saavad ka kodutöid.
Programmiga liitumiseks tuli kirjutada taotlus/motivatsioonikiri, mis pidi vastama kindlatele kriteeriumidele ja looma pildi, mida me saavutada tahame, näitama, et kool märkab probleemi ja on valmis panustama selle rakendamisse.
Sõelumine toimus kahes voorus. Pärast veebikohtumist programmi juhtidega, nn „koolikülastust“, tehti lõplik valik. 
Sel aastal valiti programmis osalema 5 kooli: Rapla Kesklinna Kool, Luua Metsanduskool, Tallinna Teeninduskool, Kallavere Keskkool ja Ilmatsalu Põhikool.

Programmist täpsemalt siit: https://www.tlu.ee/hti/tulevikukool

Osutusime valituks osalema Tallinna Ülikooli tulevikukooli programmis.

Tulevikukooli programm on Tallinna Ülikooli poolt pakutav abi koolidele.

Terveks aastaks pakub ülikool konsultante, koolitajaid, uurijaid ja sisueksperte. Iga kuu toimuvad TÜ-s osalevate koolimeeskondade ühisseminarid. Meeskonnad saavad ka kodutöid.
Programmiga liitumiseks tuli kirjutada taotlus/motivatsioonikiri, mis pidi vastama kindlatele kriteeriumidele ja looma pildi, mida me saavutada tahame, näitama, et kool märkab probleemi ja on valmis panustama selle rakendamisse.
Sõelumine toimus kahes voorus. Pärast veebikohtumist programmi juhtidega, nn „koolikülastust“, tehti lõplik valik. 
Sel aastal valiti programmis osalema 5 kooli: Rapla Kesklinna Kool, Luua Metsanduskool, Tallinna Teeninduskool, Kallavere Keskkool ja Ilmatsalu Põhikool.